ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

  • 3
  • 1,530
  • 64,792
  • 124,018

ลงนามถวายพระพร คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปการรับสมัครงาน
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยเหตุพิเศษ
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3
30 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
22 กรกฎาคม 2564 ประการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564
20 กรกฎาคม 2564 การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
16 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1
29 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3
29 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
23 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ
30 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564 รับสมัครผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
21 กรกฎาคม 2564 เชิญร่วมงาน !!! นัดพบแรงงาน Online “Chiang Mai Job Fair Online 2021” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564 การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์
12 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564
2 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางในรูปแบบสปอตวิทยุ
2 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564 กำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2564 (ฉบับที่ 1)
15 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
10 มิถุนายน 2564 การรับฟังความเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
15 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
19 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
16 เมษายน 2564 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
7 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
23 กุมภาพันธ์ 2564 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”
28 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
21 มกราคม 2564 การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคากลางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาถมดินบริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านกองขิง บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED สูง 3 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 7 จุด บ้านดู่ หมู่ที่ 11 จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ สูง 6 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 15 ชุด ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสุเทพ อินตาวงค์ ถึงบ้าน นางจินดา ขุนหล่อ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนุทิน ดวงธิ – หน้าบ้านนายทองแดง ใบบัว บ้านดู่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2562 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1)
13 ธันวาคม 2561 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาลกลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16 เมษายน 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 3
23 มีนาคม 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่2
8 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่1
30 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่4
29 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ครั้งที่๓
16 มีนาคม 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ครั้งที่๒
4 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ครั้งที่๑
6 มกราคม 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ครั้งที่๒
3 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่)
4 ตุลาคม 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ครั้งที่๑
Coming Soon
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่