ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านแหวน
 

 

 
คำแนะนำสำหรับผู้เยี่ยมชม

1. เครื่องของท่านต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน PDF File เสียก่อน ถ้าท่านยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ไปติดตั้งก่อน ... ดาวน์โหลด << คลิกที่นี่

2. ถ้าท่านต้องการชมวิีิดิทัศน์ ... ให้คลิกเลือกด้านซ้ายมือของหน้าจอนี้ หลังจากคลิกแล้ว หากมีแถบเหลืองขึ้นมาใต้แถบ Address ให้ท่านคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Allow Blocked Content ... แล้วคลิกตอบ Yes ... ไฟล์วีดิทัศน์จึงจะทำงาน

3. วิดีทัศน์อาจจะใช้เวลาโหลดนาน ในกรณีที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านมีความเร็วไม่เกิน 56 Kbs ขอใ้ห้ท่านโปรดรอสักครู่้ ...

4. หากพบข้อผิดพลาดใด ๆ โปรดแจ้งมายัง ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ หัวหน้าทีมวิจัยฯคลิกเพื่อชมวิดีทัศน์

product image 1
การเพาะเห็ดproduct image 2
การผลิตกุนเชียงproduct image 1
การผลิตแหนมproduct image 2
เครื่องต้องลายproduct image 1
โคมไฟศรีล้านนาproduct image 2
ปั้นพระ ปั้นสิงห์

 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ โดย
ทีมผู้วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลบ้านแหวน