ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

ที่ตั้งเทศบาล

เลขที่ 182 หมู่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-534-41961 อีเมล์ info@baanwan.go.th

กรอกแบบฟอร์มติดต่อเทศบาล

    ชื่อ (ต้องการ)

    อีเมล์ (ต้องการ)

    หัวข้อ (ต้องการ)

    ข้อความ (ต้องการ)