ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

ที่ตั้งเทศบาล

เลขที่ 182 หมู่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-534-41961 อีเมล์ info@baanwan.go.th

กรอกแบบฟอร์มติดต่อเทศบาล