ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน


เลขที่ 182 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053 – 441961


ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053 – 441961
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน


งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตลอด 24 ชั่วโมง 1669 หรือ 061-1876677


E – mail : info@baanwan.go.th , saraban_05501503@dla.go.th


Website : www.baanwan.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบล บ้านแหวน อำเภอหางดง

 

ผู้บริหาร

053 – 441961

 

นายกเทศมนตรี

ต่อ 19

 

รองนายกเทศมนตรี

ต่อ 21, 22

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ต่อ 22

 

 

 

 

สำนักงาน

053 – 441961

 

สำนักปลัด

ต่อ 11

 

กองสาธารณสุข

ต่อ 11

 

กองคลัง

ต่อ 12

 

กองช่าง

ต่อ 24

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ต่อ 23