สนามกีฬาและลานกีฬา

สนามเซปัคตะกร้อ หมู่ที่ 1 บ้านไร่

สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านไร่

สนามกีฬากลาง หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว

สนามกีฬาเปตอง หมู่ที่2 บ้านโขงขาว

สนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง

สนามบาสเกตบอล หมู่ที่ 4 บ้านช่างคำน้อย

สนามเซปัคตะกร้อ หมู่ที่ 5 ช้านช่างคำหลวง

ลานกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง

สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก

สนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก

สนามกีฬษฟุตบอล หมู่ที่ 8 บ้านต้นเฮือด

สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อ

สนามกีฬากลาง หมู่ที่10 บ้านจอมทอง

ลานกีฬา หมู่ที่ 10

ลานกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านดู่

สนามเปตอง หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ

สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร