หน้าแรก

สายตรงนายก 081 980 1232
Image Not Found

นายชุมพร จาปัญญะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ผู้นำชุมชน แผนงานต่างๆ
ITA Integrity and Transparency Assessment LPA Local Performance Assessment
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคากลางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สื่อประชาสัมพันธ์
ปลัดเทศบาล
Image Not Found

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลสำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

  • 12
  • 2,899
  • 50,067
  • 284,123