หน้าแรก

สายตรงนายก 081 980 1232
Image Not Found

นายชุมพร จาปัญญะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ผู้นำชุมชน แผนงานต่างๆ
ITA Integrity and Transparency Assessment LPA Local Performance Assessment
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคากลางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สื่อประชาสัมพันธ์
วัดสถานที่สำคัญสินค้าผลิตภัณฑ์สาระน่ารู้
ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คืออะไร? พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุ…

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ โฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หร…

ปลัดเทศบาล
Image Not Found

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลสำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

  • 2
  • 2,889
  • 50,057
  • 284,113