ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564