ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564