รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ปี2561

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ปี2560

  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 1/2560
  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 2/2560
  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 3/2560
  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 4/2560
  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 5/2560
  • รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 6/2560