รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ12 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ12 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ12 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ12 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ12 เดือน)