วัดจอมทอง

หมู่ที่ 10 วัดจอมทอง โทรศัพท์ 053-368515
หมู่ที่ 10 วัดจอมทอง โทรศัพท์ 053-368515

หมู่ที่ 10 วัดจอมทอง โทรศัพท์ 053 368 515

วัดจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 58 บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 61 ตารางวา น.ส.3ก. เลขที่ 1094 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 90 เมตร จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 63 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 71 เมตร จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา น.ส.3ก. เลขที่ 1095 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน


วัดจอมทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2370 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างประมาณ พ.ศ.2397 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 ครูบากันธา พ.ศ.2397 – 2418 รูปที่ 2 ครูบาปัญญา พ.ศ.2418 – 2435 รูปที่ 3 ครูบาสิทธิ พ.ศ.2435 – 2450 รูปที่ 4 ครูบาชัยชนะ พ.ศ.2450 – 2485 รูปที่ 5 พระสิงห์แก้ว กาวิชัย พ.ศ.2485 – 2490 รูปที่ 6 พระครูอินถา อติภทฺโธ พ.ศ. 2490 – 2501 รูปที่ 7 พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2501 เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2506