วัดดอนไฟ

หมู่ที่ 12 วัดดอนไฟ โทรศัพท์ 081-0246399
หมู่ที่ 12 วัดดอนไฟ โทรศัพท์ 081-0246399

หมู่ที่ 12 วัดดอนไฟ โทรศัพท์ 081 0246 399

วัดดอนไฟ ตั้งอยู่เลขที่ 57 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมทีเป็นวัดร้างสร้างมานานแล้ว พบว่า มีหลักฐานเป็นซากโบราณเก่าแก่ และมีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนว่า เดิมทีวัดดอนไฟ ไม่ได้มีชื่อว่า “วัดดอนไฟ” ตั้งแต่แรกมีชื่อว่า “วัดดอนโขง” ในสมัยนั้น และจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้เป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้จำนวนมากหลากหลายสายพันธ์ แต่ต้นไม้ที่ขึ้นมากที่สุดคือต้นมะไฟ และประกอบกับเป็นพื้นที่เนินสูง หรือชาวบ้านท้องถิ่นเรียกกันว่า “ดอน” ต่อมามีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน จึงได้รวมตัวกันเพื่อตั้งชื่อหมู่บ้านและได้ชื่อตามสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านว่า “บ้านดอนไฟ” ต่อมาในปี พ.ศ.2539 โดยการนำของ นายบุญศรี บุญเป็ง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น พร้อมทั้งกับประชาชนภายในหมู่บ้านดอนไฟและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ได้ร่วมกันบูรณะวัดดอนโขงขึ้นมาใหม่ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้านว่า “วัดดอนไฟ” เพราะจะได้เป็นที่รู้มากขึ้นของประชาชนทั่วไป ซึ่งตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมีศรัทธาชาวบ้าน บ้านดอนไฟและทั้งใกล้เคียงเข้ามาทำบุญถวายทานตามประเพณีล้านนา และวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำ ตราบจนถึงปัจจุบันนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ซึ่งได้มีการบูรณ “วัดดอนไฟ” ขึ้นมาใหม่ มีรายชื่อหัวหน้าที่พักสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

1. พระบุญมา ปิยธมฺโม พ.ศ.2539 – 2542
2. พระขรรค์ชัย กุลวฑฺฒโน พ.ศ.2542 – 2555
3. พระอานนท์ อินทนนฺโท พ.ศ.2555 – 2557
4. พระปฏิภาณ ธมฺมปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์องค์ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีพระภิกษุ 2 รูป