ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2566