โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดป่าหมาก

« ของ 2 »

นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่