ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

 

win-road-construction-within-the-stadium