ประกาศวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ประกาศวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธี E-Auction

 

win-road-construction-02-01

 

win-road-construction-02-02