ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามที่โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนอย่างยั่งยืน


****โดยกำหนดระยะเวลาการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยาน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


**** สามารถลงทะเบียนได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง  ธนาคารธกส.  ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารกรุงไทย

 


****หรือสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

คลิก>> https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

 

****สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

+ แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 คลิก>>

+ หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ คลิก>>

+ คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 คลิก>>