วัดวรเวทย์วิสิฐ

หมู่ที่ 9 วัดวรเวทย์วิสิฐ โทรศัพท์ 053-368567
หมู่ที่ 9 วัดวรเวทย์วิสิฐ โทรศัพท์ 053-368567

หมู่ที่ 9 วัดวรเวทย์วิสิฐ โทรศัพท์ 053 368 567

วัดวรเวทย์วิสิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 49/2 บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 161 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 42 วา 2 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 56 วา 2 ศอก จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 19 วา 2 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 8 วา จดลำเหมืองสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 32 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 162 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป


วัดวรเวทย์วิสิฐ สร้างเมื่อ พ.ศ.1999 ตามประวัติวัดแจ้งว่า เดิมเป็นที่วัดร้าง ชื่อว่าวัดช่างหม้อ เนื่องจากการทำบุญของชาวบ้านแต่ก่อนจะไปทำบุญที่วัดเทพประสิทธิ แต่ระยะทางที่ไปวัดนั้นไกล ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจึงมีความเห็นว่า ในหมู่บ้านที่มีวัดร้างอยู่ เห็นควรช่วยกันแผ้วถางสร้างเป็นวัดขึ้น เสร็จแล้วได้นิมนต์พระดวงดีมาอยู่จำพรรษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระดวงดี พ.ศ.2527 รูปที่ 2 พระวิทูร ปญฺญวโร พ.ศ.2528 – 2529 รูปที่ 3 พระบุญมา ฐานทินฺโน พ.ศ.2530 รูปที่ 4 พระปัญญา สจฺจสโภ พ.ศ.2530 – 2531