ภาพกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตวัสดุปลูกเพื่อประโยชน์การปลูกพืชผักสวนครัว

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ร่วมกับ กศน.อำเภอหางดง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านแหวน จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตวัสดุปลูกเพื่อประโยชน์การปลูกพืชผักสวนครัว ระหว่างวันที่ 5 – 6 เดือนกรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรูปเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

« ของ 3 »