โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

« ของ 3 »