ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 “หลักสูตร การประดิษฐ์ของชำร่วย” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน

 

« 1 ของ 2 »