กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดกิจกรรมว้นท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

« ของ 2 »