การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2565

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2565

 

ซึ่งได้จัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ทางเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้


เทศบาลตำบลบ้านแหวน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏

 

« ของ 2 »