เมื่การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวน นำโดย นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวนและประธานจัดการแข่งขันกีฬา ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง และมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย กีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ และการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล