ซ้อมแผนปฏิบัติการ ตามโครงการ” รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” กิจกรรม การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่”