ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรมผู้สูงอายุ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน ประจำเดือนสิงหาคม 2562