โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธี E-Auction

โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธี E-Auction

 

road-construction-within-the-stadium-01

 

road-construction-within-the-stadium-02