กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

« 1 ของ 3 »