ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นการชั่วคราว

img-818063111