ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

pakad121000