ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ)พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่๑๑ บ้านดู่

pakad-papa-m11