ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแหวน นำโดย นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (วัดบ้านกลาง) และวัดชัยวุฒิ (วัดบ้านไร่) และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้มอบเทียนพรรษา ให้กับประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของแต่ละหมู่บ้าน

« ของ 2 »