การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ในงานอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผลการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่


รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายจรัล ศิริ
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายนิคม แปงจันทร์เขียว
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายศรัญญภรณ์ กาบคำ
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

และภาพบรรยากาศขบวนแห่กระทงใหญ่ และการประกวดเทพียี่เป็ง ประจำปี 2565 ในงานอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผลการประกวดเทพียี่เป็งเทศบาลตำบลบ้านแหวน ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาววรัญญา กันทา หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัลเกียรติยศ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวอธิติยา อุปธิ หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัลเกียรติยศ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวจิรัชญาภา หม่องเชย หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว – บ้านแหวน ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย


รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวอธิติยา อุปธิ หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

 

« ของ 2 »