ภาพกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

« ของ 4 »

โครงการ “จ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน และสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่