งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแหวน