คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

  ชื่อ (ต้องการ)

  เบอร์โทร (ต้องการ)

  อีเมล์

  เรื่อง (ต้องการ)

  รายละเอียด (ต้องการ)

  ข้อตกลงการใช้ช่องทาง Q&A ถาม-ตอบ

  เทศบาลตำบลบ้านแหวน ยินดีตอบคำถามข้อสงสัย เกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านแหวนของทุกท่าน ที่มีข้อ คำถามเกี่ยวข้องกับราชการของเทศบาลฯ ขอความ กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ แจ้งที่อยู่ e-mail หรือเบอร์โทร ที่เป็นจริงของท่าน และระบุรายละเอียดคำถามที่ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำตอบที่ตรงประเด็นคำถาม ของ ท่านต่อไป

  คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

  คำถาม สามารถมาทำบัตรประชาชนได้ที่เทศบาลฯได้ไหม ?

  คำตอบ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนที่เทศบาลได้

  คำถาม ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

  คำตอบ ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน(สังคมสงเคราะห์) ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ค่ะ