คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

  ชื่อ (ต้องการ)

  เบอร์โทร (ต้องการ)

  อีเมล์

  เรื่อง (ต้องการ)

  รายละเอียด (ต้องการ)

  คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

  คำถาม สามารถมาทำบัตรประชาชนได้ที่เทศบาลฯได้ไหม ?

  คำตอบ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนที่เทศบาลได้

  คำถาม ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

  คำตอบ ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน(สังคมสงเคราะห์) ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ค่ะ