คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

ข้อตกลงการใช้ช่องทาง Q&A ถาม-ตอบ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ยินดีตอบคำถามข้อสงสัย เกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านแหวนของทุกท่าน ที่มีข้อ คำถามเกี่ยวข้องกับราชการของเทศบาลฯ ขอความ กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ แจ้งที่อยู่ e-mail หรือเบอร์โทร ที่เป็นจริงของท่าน และระบุรายละเอียดคำถามที่ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำตอบที่ตรงประเด็นคำถาม ของ ท่านต่อไป

 


คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

คำถาม สามารถมาทำบัตรประชาชนได้ที่เทศบาลฯได้ไหม ?

คำตอบ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนที่เทศบาลได้

คำถาม ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

คำตอบ ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน(สังคมสงเคราะห์) ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ค่ะ