คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

ชื่อ (ต้องการ)

เบอร์โทร (ต้องการ)

อีเมล์

เรื่อง (ต้องการ)

รายละเอียด (ต้องการ)

คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

คำถาม สามารถมาทำบัตรประชาชนได้ที่เทศบาลฯได้ไหม ?

คำตอบ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนที่เทศบาลได้

คำถาม ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

คำตอบ ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน(สังคมสงเคราะห์) ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ค่ะ