แจกหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน>>>> โดยการนำของ นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้นำหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) ออกแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันจากสภาพอากาศ และหากประชาชนท่านใดสนใจหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) เพื่อใช้ป้องกันหมอกควันจากสภาพอากาศดังกล่าว สามารถแวะรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนนะคะ…..
เทศบาลตำบลบ้านแหวน>>>> โดยการนำของ นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้นำหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) ออกแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันจากสภาพอากาศ และหากประชาชนท่านใดสนใจหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) เพื่อใช้ป้องกันหมอกควันจากสภาพอากาศดังกล่าว สามารถแวะรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนนะคะ…..
เทศบาลตำบลบ้านแหวน>>>> โดยการนำของ นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้นำหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) ออกแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันจากสภาพอากาศ และหากประชาชนท่านใดสนใจหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) เพื่อใช้ป้องกันหมอกควันจากสภาพอากาศดังกล่าว สามารถแวะรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนนะคะ…..
เทศบาลตำบลบ้านแหวน>>>> โดยการนำของ นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ได้นำหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) ออกแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันจากสภาพอากาศ และหากประชาชนท่านใดสนใจหน้ากากอนามัย (ชนิดธรรมดา) เพื่อใช้ป้องกันหมอกควันจากสภาพอากาศดังกล่าว สามารถแวะรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนนะคะ…..