ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งตำบลบ้านแหวน 16-17 ธันวาคม 2563

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งตำบลบ้านแหวน ณ ห้องประชุมศูนย์ไชโย เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เกิดความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563