ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร 91