ภาพกิจกรรมฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยทีมงานวิทยากรจากยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาทในท้องถิ่น ลดปริมาณคดีเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่ในระดับชุมชน กระจายความช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้สังคมเข้มแข็งและสงบสุขถ้วนหน้า