ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน เพื่อฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในด้านต่างๆ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 ของ 2 »