โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565 หลักสูตรผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565 หลักสูตร “แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” (น้ำพริกปุนา, น้ำพริกตาแดง, กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ และไข่เค็มสมุนไพร โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

« ของ 2 »