กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2565 และ กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2565 และ กิจกรรม Big Cleaning Day

 

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน บริเวณถนนสายคันคลองด้านหน้าสำนักงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม” และเพื่อให้พื้นที่ในอำเภอหางดง สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแหวน ประชาชนจิตอาสาในตำบลบ้านแหวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน