กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน

ที่ตั้ง ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด- ปิด 09.00-17.00น.
เบอร์ติดต่อ 098 821 2614

กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน
กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน
กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน
กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน
กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน
กลุ่มนวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน