ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี สำหรับใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

โดยได้เพิ่มช่องทางการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี สามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหวน

หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12 โทรสาร 053 – 441961 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศภ.ด.ส.1