ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแหวน นำโดยท่านนายกชุมพร จาปัญญะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยการกวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

 

« ของ 5 »