โครงการอบรมสัมมนาประจำปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาประจำปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

และได้รับเกียรติจาก นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันครั้งด้วย

 

 

« ของ 5 »