ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2565

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1-64
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา ครั้งแรก 2564
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2-64
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3-64
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4-64

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1-63
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1-63
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2-63
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2-63
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3-63
 6. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4-63