กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ว่าการอำเภอหางดง และเทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ถนนสายสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

« ของ 2 »