วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่