ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

📣 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

➡️ พนักงานจ้างตามภารกิจ ⬅️
🔷สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
🔷 สังกัด กองช่าง
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
🔷 สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยชีวิต จำนวน 1 อัตรา
🔴 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
🔴 ค่าธรรมเนียมในการสอบประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 100.- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง 👇
PDF